بازدید کننده گرامی                 

آدرس سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو  تغییر کرده است

اگر به طور خودکار به آدرس جدید وارد نشدید بر اینجا کلیک کنید

Dear Visitor
The Homepage of  the Embassy of  The Islamic Republic of  Iran  in Oslo has changed
If you don't redirected to the new address automatically click on here